آگهی مزایده فروش ملک دراستان کرمانشاه

 

شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ در نظر دارد، یک ساختمان مازاد خود را به مساحت 305 متر مربع زمین و حدود 450 متر بنا در دو طبقه همکف و زیرزمین مسکونی، دو نبش بر خیابان، ملک شمالی واقع در استان کرمانشاه، کوی کارمندان از طریق مزایده به فروش برساند.

لذا از متقاضیان محترم دعوت میگردد از طریق لینک ذیل اسناد مزایده را دریافت و مدارک خود را تا پایان وقت اداری مورخ  1401/10/29 به این شرکت تحویل نمایند.

 

شماره تماس : 021.44247701.4
شماره فکس : 021.44265380
 تهران -  بلوار محمد علی جناح - بلوار شهید گلاب 
 بلوار شهدای صادقیه - پلاک 2