آگهی مزایده فروش ملک استان یزد

 

شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ در نظر دارد، یک باب ساختمان مازاد خود را به مساحت 371 متر مربع واقع در استان یزد، بلوار دانشجو، خیابان شهید علی محی الدینی را از طریق مزایده به فروش برساند.

لذا از متقاضیان محترم دعوت میگردد از طریق لینک ذیل اسناد مزایده را دریافت و مدارک خود را تا پایان وقت اداری مورخ  1401/12/15 به این شرکت تحویل نمایند.

 

شماره تماس : 021.22068902

                   

شماره فکس : 021.22067893
 تهران -  سعادت آباد - بلوار علامه شمالی - خیابان هجدهم شرقی - پلاک 47