هرسین کرمانشاه

هرسین کرمانشاه

هرسین کرمانشاه

محصول تولیدی معدن کوپ مرمریت کرم روشن در ابعاد و تناژ مختلف و با درجات صادراتی، ممتاز، درجه 1، 2، 3 می باشد.

میزان استخراج سالانه 35000 تن می باشد. روش استخراج در معدن به روش سیم برش و نیز استفاده از روش تلفیق هاواژ و سیم بر همزمان می باشد.

مشخصات فنی

ذخیره قطعی 1.340.000 تن
ذخیره زمین شناسی ( احتمالی ) 1.916.000 تن
ظرفیت تولید سالیانه 90.000 تن
حداکثر ظرفیت تولید ماهانه 8.000 تن

وزن مخصوص 2.64 ton/m3
تخلخل % 2.50
میزان جذب آب % 0.95
مقاومت فشاری در حال خشک kg/cm2 980
نرمی %0.67

شماره تماس : 021.22068902

                   

شماره فکس : 021.22067893
 تهران -  سعادت آباد - بلوار علامه شمالی - خیابان هجدهم شرقی - پلاک 47