تراورتن محلات آتشکوه

تراورتن محلات آتشکوه

تراورتن محلات آتشکوه

محصول تولیدی کوپ سنگ تراورتن سفید و کرم در ابعاد درجات کیفی مختلف (درجات 1 تا 4  ) تولید میگردد. ظرفیت استخراج سالیانه این معدن 50000 تن سالیانه انواع درجات تراورتن می باشد و  روش استخراج در  این معدن به روش سیم برش می باشد.

مشخصات فنی

ذخیره قطعی 480.000 تن
ذخیره زمین شناسی ( احتمالی ) 730.000 تن
ظرفیت تولید سالیانه 50.000 تن
حداکثر ظرفیت تولید ماهانه 10.000 تن

وزن مخصوص 2.52 ton/m3
تخلخل % 5.05
میزان جذب آب % 0.79
مقاومت فشاری در حال خشک 303.5 kg/cm2
نرمی % 0.9

شماره تماس : 021.44247701.4
شماره فکس : 021.44265380
 تهران -  بلوار محمد علی جناح - بلوار شهید گلاب 
 بلوار شهدای صادقیه - پلاک 2