شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ در نظر دارد مقدار حدود 340 تن سنگ کوپ موجود در معدن مرمریت پرطاووسی یزد با درجه کیفی یک موجود در معدن را به صورت یکجا از طریق مزایده بفروش برساند. متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از لینک زیر دانلود و یا با شماره 4 -02144247701 تماس حاصل نمایند و پس از دریافت اسناد، مطالعه دقیق و با هماهنگی قبلی از محموله بازدید و ضمن تکمیل کامل و امضای اوراق و موارد خواسته شده، پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 99/12/02 در پاکت در بسته تسلیم دفتر شرکت در تهران به آدرس : تهران بزرگراه محمد علی جناح – بلوار شهید گلاب نبش بلوار شهدای صادقیه پلاک 2 و رسید دریافت نمایند.

بدیهی است شرکت به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق دریافت شود هیچگونه ترتیب اثری نخواهد داد.

 

اسناده مزایده

شماره تماس : 021.44247701.4
شماره فکس : 021.44265380
 تهران -  بلوار محمد علی جناح - بلوار شهید گلاب 
 بلوار شهدای صادقیه - پلاک 2