شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ در نظر دارد انجام عملیات ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و  IP&RS،  تفسیر و ارائه گزارش نهایی برای دو محدوده اکتشافی این شرکت در شهرستان های  نائین و جندق در استان اصفهان را از طریق برگزاری مناقصه به انجام رساند. بدینوسیله از علاقمندان دعوت به عمل می­آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد فرم زیر را دانلود و تا پایان وقت اداری  روز چهار شنبه مورخ  29/05/1399، پاکت حاوی پیشنهاد خود را تسلیم نمایند.

شماره تماس : 021.44247701.4
شماره فکس : 021.44265380
 تهران -  بلوار محمد علی جناح - بلوار شهید گلاب 
 بلوار شهدای صادقیه - پلاک 2